Fysiotherapie Kessler
Kruisweer 2
1181 NR Amstelveen
Telefoon: 020 641 85 83
E-Mail: info@praktijkkessler.nlAntroposofische fysiotherapie


Antroposofische fysiotherapie is geen alternatieve therapie, maar een uitbreiding op de reguliere fysiotherapie. Behandelingen worden gegeven door fysiotherapeuten die, na hun reguliere opleiding, een aanvullende opleiding antroposofische fysiotherapie hebben gevolgd.

Antroposofische fysiotherapie is gebaseerd op het antroposofisch mensbeeld, waarbij men er vanuit gaat dat de mens een eenheid is van lichaam, ziel en geest. De mens wordt beschouwd als een zich continu ontwikkelend wezen. Een wezen dat na ziekte niet weer 'de oude' wordt, maar 'beter'. Antroposofische fysiotherapie is niet alleen voor antroposofen, het is ook voor mensen die kiezen voor een ge´ndividualiseerde vorm van behandelingen.


Ritmische massage

Het ritmische karakter van de massage is gebaseerd op een inzicht vanuit de antroposofie dat alle levensprocessen ritmische processen zijn. Ritme is het in lichaam het sterkst voelbaar en beleefbaar in het gebied van de hart en longen. Ritme kan onevenwichtigheden in het lichaam en in de ziel weer in harmonie brengen. De massagehandgrepen harmoniseren de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest.

Soms wordt een ander gebied dan het gebied van de klacht gemasseerd, omdat we werken met de dynamiek van het ziekteproces. Doel is altijd de gezondheid van de mens als geheel.

Na de massage wordt meestal 15 tot 30 minuten nagerust. Dit is nodig om de processen die door de massage in gang zijn gezet optimaal op het lichaam in te laten werken.

Ritmische massage wordt toegepast bij klachten aan het bewegingsorganisme, maar ook bij problemen als slapeloosheid, algehele zwakte, langdurige overbelasting en ontwikkelings-stoornissen (bij kinderen). Het herstel kan zich uiten in verbetering van de lichamelijke klacht, in het meer grip krijgen op lichamelijke processen, beter initiatief kunnen nemen of het dagelijkse leven weer aan kunnen.

Over het algemeen wordt de massage therapie in een frequentie van 1 maal per week gegeven. Een serie bestaat uit 7 behandelingen. Liever dan langdurig door te behandelen, wordt gewerkt met onderbreking tussen de series. Op deze manier wordt ook naar ondersteuning van het ritme in de tijd gestreefd. Dit in overleg met de therapeut.


Contact-weerstands-oefenmethode

Via contact- en weerstandsoefeningen wordt de mens aangesproken op de vier lichaamsgerichte zintuigen: tastzin, levenszin, eigenbewegingszin en evenwichtszin. Hiermee wordt het lichaamsbewustzijn vergroot. Een harmonieuze verbinding met de lichamelijkheid geeft optimale ontplooiingsmogelijkheden in het leven.


Bewegingstherapie

Bij de bewegingstherapie wordt gekeken naar de bewegende mens ten opzichte van zijn omgeving. Meer bewustwording van de omgeving en bewegingsvlakken waarin de mens zich beweegt, verbetert de kwaliteit van de beweging.